Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe „Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego oraz technicznego obiektów budowlanych” mają na celu poszerzenie wiedzy i rozwinięcie interdyscyplinarnych umiejętności słuchaczy w obszarze systemów bezpieczeństwa technicznego obiektów budowlanych – ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych systemów automatyki i bezpieczeństwa pożarowego. Zajęcia przeznaczone są dla osób zamierzających zdobyć wiedzę lub uzupełnić ją o umiejętność zarządzania zaawansowanymi, zintegrowanymi podsystemami technicznymi budynku, wśród których najważniejszą rolę (ze względów szeroko pojętego bezpieczeństwa) odgrywa system automatyki pożarowej. Program studiów nie tylko umożliwi uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, ale również pozwoli na osiągnięcie sukcesu zawodowego w nowej, potrzebnej rynkowi grupie zawodowej, jaką są niezbędni dzisiaj wysoko wykwalifikowani specjaliści do spraw zarządzania systemami bezpieczeństwa pożarowego i technicznego obiektów budowlanych.

Zakres tematyczny studiów realizowany będzie w nowoczesnym i interdyscyplinarnym ujęciu cyklu wykładów, wspieranych zestawem zajęć praktycznych, prowadzonych na niespotykaną dotąd skalę (zajęcia warsztatowe prowadzone z użyciem najnowszych dostępnych na rynku urządzeń i systemów!).

Studia przeznaczone są dla osób już związanych lub dopiero zamierzających związać się profesjonalnie z szeroko pojętą dziedziną organizacji i zarządzania infrastrukturą bezpieczeństwa pożarowego obiektów oraz ściśle zintegrowanym z nią obszarem systemów bezpieczeństwa technicznego (systemy BMS, EMS, SKD, CCTV, SWWiN, DSO, FM). Zagadnienia, jakie zostaną poruszone, wypełnią lukę edukacyjną powstałą w ostatnich latach na skutek dynamicznego rozwoju technicznego w nowoczesnym budownictwie, a także rozwoju gospodarczego kraju (modernizacja i powstawanie nowych obiektów budowlanych o wysokich wymaganiach technologiczno organizacyjnych w zakresie infrastruktury bezpieczeństwa technicznego i pożarowego).

Grupa zawodowa specjalistów do spraw zarządzania systemami pożarowymi i bezpieczeństwem technicznym obiektów budowlanych, poza nowymi jej członkami, będzie obejmowała również: projektantów, instalatorów, integratorów, serwisantów, rzeczoznawców, architektów, a także kierowników technicznych, szefów projektów, kierowników budowy, specjalistów ds. Facility Management czy zarządców i administratorów nieruchomości.

Dla absolwentów uczelni technicznych studia te będą stanowiły doskonałą możliwość zdobycia nowych umiejętności praktycznych związanych z dynamicznie rozwijającą się dziedziną systemów bezpieczeństwa technicznego. Jednocześnie pozwolą na pozyskanie gruntownej wiedzy z obszaru ekonomiki przedsiębiorstw operujących na tym rynku, aspektów organizacji pracy czy obowiązującego w tym zakresie prawa krajowego i międzynarodowego (wzorce niemieckie, brytyjskie, amerykańskie).

Obecność na rynku edukacyjnym studiów o takim charakterze w znaczący sposób przyczyni się do możliwości rozwoju lub zmian kwalifikacji zawodowych słuchaczy, a co za tym idzie – również do pozyskania przez nich nowej, atrakcyjnej pracy.

Wsparciem dla takiego rozwoju jest także, przewidziany w trakcie studiów, zestaw zajęć z praktykami biznesu (10 h), podczas których słuchacze będą mieli doskonałą okazję do zadawania pytań związanych z praktycznymi aspektami pracy w środowisku branżowym.

Studia trwają dwa semestry, w okresie od października do lipca. Zajęcia odbywają się w weekendy, w trybie sobotnio-niedzielnych zjazdów, średnio raz w miesiącu.