Program

Program studiów obejmuje dwa semestry zajęć – łącznie 192 godziny realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów w okresie od października 2017 do lipca 2018. Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych sesji dydaktycznych organizowanych średnio raz w miesiącu.

Słuchacze studiów będą mogli zapoznać się ze specyfiką zarządzania procesami i projektami budowlanymi. Nauczą się również oceniać i rozpoznawać potrzeby, kluczowe zasoby, ryzyko i wymagania prawne w zakresie realizowanych zadań, przeprowadzać wycenę prac oraz dobór urządzeń i materiałów, a także dokonywać optymalnych wyborów w pozostałym zakresie obowiązków wykwalifikowanego specjalisty do spraw zarządzania zintegrowanymi systemami bezpieczeństwa pożarowego i technicznego w obiektach budowlanych.

Zakres praktyczny zajęć będzie obejmował szereg ćwiczeń z obszarów: opracowywania koncepcji (z wykorzystaniem zaawansowanych symulacji komputerowych), projektowania, wdrażania (w tym elementów programowania), zaawansowanej obsługi oraz eksploatacji profesjonalnych systemów bezpieczeństwa technicznego i pożarowego. Szczególny nacisk położony zostanie na aspekty związane z integracją podsystemów, koordynacją międzybranżową i efektywnością zarządzania infrastrukturą bezpieczeństwa z punktu widzenia wszystkich interesariuszy obiektu budowlanego.

W ramach zajęć praktycznych studenci będą mieli niepowtarzalną okazję do zapoznania się z najnowszymi technologiami dostępnymi w branży – bowiem ćwiczenia podczas zajęć warsztatowych będą prowadzone z wykorzystaniem urządzeń i systemów kilkunastu czołowych, światowych producentów!

Dodatkową atrakcją będzie możliwość odbycia staży podyplomowych wraz z wybranymi Partnerami Technologicznymi studiów!